WITS Consultancy WITS Consultancy en Training
Bureau voor Competentie Management en Competentie Ontwikkeling

In het kort Competentie Management

Waarom zou u er aan beginnen?

Sinds 1996 is internationaal theorievorming over dit onderwerp gaande. Het is inmiddels duidelijk dat er geen eenduidige definitie bestaat van competentie management. Ook motieven om tot de invoering ervan over te gaan en de wijze van invoering lopen sterk uiteen. Bij iedere opdracht zullen wij vooraf stil staan bij uw motieven, bij de resultaten die u voor uw organisatie beoogt met competentie management te realiseren. Uw motieven zouden kunnen zijn:

Wat is de impact?

Veel organisaties zijn momenteel in transitie. De mate waarin zij succesvol zullen zijn in de komende jaren wordt met name bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. Deze moeten competent zijn en bijdragen aan de realisatie van de strategie en de daarop afgestemde doelstellingen. De consequenties van competentie management zijn zichtbaar in het Human Talent beleid (of HR beleid) en de human talent management activiteiten binnen uw organisatie. Het managen van competenties gaat - op den duur - een rol spelen bij:

Waarmee beginnen?

Uw medewerkers willen werken in een succesvolle organisatie. Zij willen ook zelf succesvol zijn. Dat betekent zowel de zakelijke (groeps)doelen als ook hun persoonlijke doelen realiseren. Het succes van de organisatie, het team en de rollen daarbinnen, en het succes van de individuele medewerker dient dus te worden gedefinieerd. Medewerkers die zich ontwikkelen in lijn met dit succes worden steeds waardevoller. Dat is in het belang van de organisatie en in het belang van de medewerker zelf. Competentie Ontwikkeling geeft hier structuur aan.

Eerst stellen wij vast welke competenties nodig zijn om succesvol te zijn en welke reeds aanwezig zijn. Dit vormt de basis voor een 'competentiebalans'. De uitkomst hiervan kan zijn dat we op zoek gaan naar een betere combinatie tussen werk en competenties. En dat ontwikkelingsplannen voor de groep en voor de individuele medewerkers worden opgesteld. Daarin staan concrete acties vermeld voor de korte en langere termijn die gericht zijn op zakelijk succes (prestaties) en individueel succes (bijvoorbeeld een gewenste loopbaanstap).

Structureel en doelgericht aandacht geven aan en investeren in het succes van medewerkers maakt organisaties meer succesvol.


betere mensen een betere organisatie