WITS Consultancy WITS Consultancy en Training
Bureau voor Competentie Management en Competentie Ontwikkeling

WITS Consultancy en Training is een bureau voor adviezen, trainingen en individuele coaching rond Competentie Management & Ontwikkeling met meer dan 25 jaar praktijkervaring.

U treft informatie over onze:

Diensten

Producten

Referenties

Voorwaarden voor dienstverlening

Onze voorwaarden voor dienstverlening zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 30169788.