WITS Consultancy WITS Consultancy en Training
Bureau voor Competentie Management en Competentie Ontwikkeling

Mensen maken het verschil

Dat is een waarheid, die niet door ons is bedacht, maar die wij volledig onderschrijven. En als we spreken over mensen, dan bedoelen we hun kwaliteiten of competenties, hun ervaring, ambities en persoonlijke wensen die zij in een organisatie inbrengen.

WITS Consultancy en Training is gespecialiseerd in Competentie Management. Hoe beter mensen in hun vel zitten, zij hun (potentiële) kwaliteiten kunnen inzetten en zij het naar hun zin hebben in een organisatie, hoe groter hun toegevoegde waarde. Steeds op tijd de juiste mensen op de juiste plekken in de organisatie hebben is zowel een belang van de organisatie als een belang van de individuele medewerker. Met andere woorden:

betere mensen betere resultaten een betere organisatie

U treft hier informatie over:

Achtergrond

Het succes van uw organisatie wordt de komende jaren m.n. bepaald door de snelheid waarmee op veranderingen kan worden ingespeeld. Dat vereist een toespitsing op kernactiviteiten, een goed gebruik van technologie en een attitude van medewerkers welke aansluit bij voortdurende veranderingen. De bedrijfskosten staan steeds ter discussie. Van investeringen moet aangetoond worden dat zij bijdragen aan het succes van uw organisatie

De binding van medewerkers aan uw organisatie is anders dan vroeger. De werkgever die van de wieg tot het graf zorgde voor haar medewerkers wordt niet langer verwacht. Nu staat de uitdaging, de persoonlijke ontwikkeling en het meedelen in het succes hoog genoteerd bij uw medewerkers

WITS Consultancy en Training maakt de gevolgen van deze ontwikkelingen zichtbaar in adviezen voor uw HR beleid en Human Talent Management activiteiten. Wij vertalen de gekozen strategie en doelstellingen van uw organisatie naar de competentiebehoefte en passen bestaande processen aan voor een structurele opbouw en beheer van competenties in uw organisatie

De rol van de manager

De manager zorgt voor succes door op bedrijfsresultaten, op klanttevredenheid (in- en extern) en op medewerkertevredenheid te managen. Alle drie resultaten zijn in balans, concreet geformuleerd, meetbaar en belangrijk voor succes op de korte en langere termijn. Tegen deze achtergrond is de rol van de manager cruciaal. De succesvolle manager onderscheidt zich.

WITS Consultancy en Training biedt deze manager praktische hulpmid-delen om in deze rol succesvol te zijn. Ook werken wij met hele specifieke training en coaching waarbij situationeel management, output management en teammanagement centraal staan.

Bedrijfsresultaten en competenties

Over welke kennis, vaardigheden en gedragsaspecten (samen: competenties) dienen medewerkers te beschikken om maximale zekerheid te hebben dat successen worden geboekt en beoogde bedrijfsresultaten worden gehaald?

WITS Consultancy en Training maakt profielen van de rollen of functies in de organisatie, van een afdeling of team. Daarin staan altijd concrete werkresultaten benoemd en de kernactiviteiten die tot deze resultaten leiden. Op basis van 'best practice onderzoek' onder excellente 'performers' geven wij aan welke competenties bij uw selectie horen

De juiste persoon op de juiste plaats

Weet u precies wat medewerkers in de organisatie te bieden hebben, waar zij goed in zijn en waarin zij zich (verder) willen bekwamen? Wat hun competenties zijn?

WITS Consultancy en Training biedt u een praktisch hulpmiddel waar-mee medewerkers zelf hun kwaliteiten aangeven. Deze informatie en de informatie in een profiel zijn zo opgebouwd dat een vergelijking tussen 'het werk' (huidig of nieuw) en 'de werkers' gemaakt kan worden.

Ontwikkelen en Return on Investment

Wij vinden 'een goede match' tussen een rol/functie en een medewerker als de medewerker zich in die rol/functie (verder) kan ontwikkelen. Werken en leren dienen maximaal te zijn geïntegreerd. Om sommige resultaten te kunnen realiseren kan ontwikkeling van de medewerker vereist zijn; om bepaalde kernactiviteiten effectief en succesvol uit te kunnen voeren zijn misschien meer of andere competenties nodig. Manager en medewerker spreken daartoe realistische leerdoelen met elkaar af. Samen met de afgesproken investering in competentie-ontwikkeling komt dit in een Persoonlijk Ontwikkelplan. De ROI is zichtbaar dankzij de koppeling van de leerdoelen met de resultaten en/of kernactiviteiten. Na een ontwikkeling is waarde toegevoegd aan de medewerker, aan de resultaten en aan de organisatie.

Alleen leren wat nodig is

Heeft u wel eens een training gevolgd die op zich buitengewoon interessant was, maar waarmee u in de werkpraktijk toch weinig hebt gedaan? Medewerkers zien terugkeren van een training met een diploma of certificaat, maar in de praktijk konden zij vervolgens toch niet de verwachte prestatie leveren?

Leren gaat het meest effectief indien u bepaalde vaardigheden of kennis voor uw dagelijkse werk nodig hebt. Wat kunt u nu (nog) niet (voldoende effectief) en hoe moet het zijn na de leerinspanning? Niet de doelstellingen van de cursus of training staan centraal, uw leerdoel is bepalend.

WITS Consultancy en Training hanteert dit uitgangspunt. Wij laten u zien dat medewerkers in minder tijd de voor hun werk echt relevante zaken kunnen leren. Dat scheelt in het opleidingsbudget, maar vooral in de tijd dat medewerkers operationeel inzetbaar zijn.

Iedere medewerker is Competentie Manager

Wie is verantwoordelijk voor de professionaliteit en loopbaan van een medewerker in een organisatie?

Wij menen in eerste instantie de medewerker zelf. Goede ondersteuning is daarbij wel essentieel. De processen en hulpmiddelen, om medewerkers in staat te stellen hun competenties te managen in lijn met de (toekomstige) behoefte van de organisatie en hun persoonlijke doelen, dienen aanwezig te zijn. Ook de inzet van technologie past hierbij.

Competentie Management via het web

WITS Consultancy en Training helpt software applicaties voor organisaties te kiezen en implementeren waarmee medewerkers zelf aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld om een 'competentie-analyse' uit te voeren die antwoord geeft op de vraag "waarin ben ik competent en waarin nog niet?" en "wat is de mogelijke oorzaak daarvan?" Het kan tevens de mogelijkheid bieden om op hun analyse feedback van anderen te vragen en vervolgens een Persoonlijk Ontwikkelingsplan op te stellen. Om leeroplossingen te kiezen uit een geselecteerd aanbod. En om vanaf de werkplek of vanuit huis langs elektronische weg cursussen te kunnen volgen. De web-technologie biedt steeds meer mogelijkheden.