WITS Consultancy WITS Consultancy en Training
Bureau voor Competentie Management en Competentie Ontwikkeling

Indien organisaties competenties gebruiken, dan is meestal een keuze gemaakt uit algemene gedragskenmerken en vaardigheden. Indien ook kennisaspecten als competenties zijn beschreven, dan zijn deze veelal specifiek voor die organisatie.

WITS Consultancy en Training helpt bij het opstellen van zo'n competentielijst. Er zijn ook lijsten vrij beschikbaar waarvan wij u enkele hierbij aanbieden: